Tomi on ehdokkaana eduskuntaan Varsinais-Suomen vaalipiirissä.

Mies on yhteistyökykyinen ja talouden realiteetit tunteva yrittäjä Liedosta. On Liedon kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen. Kuntavaalissa 2021 sai erittäin hyvän äänimäärän, 161 ääntä ollen Liedon toiseksi suosituin mies. Tomin harrastuksista mainittakoon tanssiurheilu ja toimii nykyisin kilpailutuomarina.

Varsinais-Suomi tarvitsee parempaa edunvalvontaa esimerkiksi liikenneyhteyksien ylläpitoon ja kehittämiseen. Valtatiet 9 ja 10 on täysin unohdettu vaikka nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa nuo tie ovat tärkeitä yhteyksiä Turun sekä Naantalin satamiin sisäsuomesta. Huoltovarmuus on turvattava. Tomi ymmärtää tämän.

 • Olen PERUSlietolainen ja päätöksentekoani ohjaa kotiseuturakkaus.
 • Tämä tarkoittaa sitä, että haluan hyvää kotiseudulle, siis lietolaisille ja Lietoon.
 • Pidän hyvin tärkeänä, että lähipalvelut, kuten kyläkoulut ja terveyskeskus säilyvät Liedossa.
 • Jotta terveyskeskus pärjää tulevassa kilpailutilanteessa yksityisille terveyspalvelujen tuottajille, pitää vastaanottoaikoja tarjota myös iltaisin.
 • Kunnan on tarjottava riittävästi tehostetun hoidon paikkoja ikääntyneiden tarpeisiin.
 • Hämeentien (VT10) liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen on vihdoinkin panostettava. Risteyksiin on saatava kääntyvälle liikenteelle omat kaistansa samoinkuin joukkoliikenteelle.
 • Liedon kunnan raju velkaantuminen on pysäytettävä ja käännettävä laskuun.

Miten käy Liedon terveyskeskuksen, jos ja kun valinnanvapaus tulee? Huonosti, koska nykyisillä päivystysajoilla terveyskeskus ei kilpailussa pärjää. Yksityiset lääkäriasemat ottavat asiakkaita vastaan selvästi joustavimmin esim. illalla. Terveyskeskus lättää ovensa kiinni kello 16 ja kuulopuheiden mukaan puhelimiin ei vastata enää kello 15:n jälkeen.

Eduskuntavaalit 2015

Lämmin kiitos kaikille minulle äänensä eduskuntavaalissa antaneille ja suuret kiitokset myös mainiolle tukiryhmälle sekä muille talkoissa häärineille. Vapaaehtoistyö jatkuu.

Olen ehdokkaana tulevissa eduskuntavaaleissa, jotka järjestetään 19.4.2015, ennakkoäänestys on 8.-14.4.2015. Haluan puolustaa eduskunnassa maakuntien ja kuntien asukkaita kaikenlaista keskittämispolitiikkaa vastaan. Maan taloudellisia ja henkisiä voimavaroja ei tule sijoittaa pelkästään pääkaupunkiseudulle. Koko maa tulee pitää asuttuna.

Vaalivideo

Tavoitteita vaalikaudelle

Eläkkeet

Eläkeindeksi on korjattava ns. puoliväli-indeksiksi, jossa palkka- ja hintakehityksen painoarvo on sama, eli 50:50. Vuodesta 1996 käytössä oleva taitettu indeksi, jossa kuluttajahintojen vaikutus indeksiin on 80 % ja ansiotasoindeksin vain 20 % syö eläkkeiden ostovoimaa joka vuosi.

Tieliikenne

Tieliikenteen tuomista veroista (7,8 miljardia vuonna 2013) vain vajaa 1 miljardi palautuu liikenneväylien ylläpitoon. Tähän on saatava muutos ennenkuin tiet ovat aivan korjaamattomassa kunnossa.

Puolustus
Puolustusvoimien määrärahojen riittävyydestä on pidettävä huolta jotta uskottava puolustuskyky saavutetaan.
Liittoutumattomuus
En kannata natoon liittymistä, koska en halua nuorisomme joutuvan naton (usan) sotiin maailman kriisipesäkkeisiin. Jäsenyys natossa on myös liian kallista. Päätös natosta on vietävä kansanäänestykseen, jos tulevalla hallituskaudella asiaa halutaan puida.
Työllisyys
Pienyritysten toimintaedellytyksiä on parannettava jotta uusia työpaikkoja saadaan syntymään. Eläkeiän nostopäätös oli huono, koska se johtaa entisestään nuorisotyöttömyyden lisääntymiseen. Työttömyysturvaa ei pidä heikentää, turvaverkot tarvitaan.
Koulutus
Lukiot ja ammattikoulut ovat tärkeitä myös pienemmillä paikkakunnilla, jotta tasapuolisuus koulutuksen tarjonnassa vähänkään säilyisi.
Sotesotku
Suunnitelma kaatui perustuslaillisiin ongelmiin. Hyvä niin. Esillä ollut suunnitelma olisi rankaissut hyvin asiansa hoitaneita kuntia kohtuuttomilla lisäkustannuksilla. Eikä mitään takeita ole terveyspalvelujen laadun paranemisesta. Tämän sotkut selvittämisessä on paljon tehtävää.
Energiapolitiikka
Kannatan monipuolista energiantuotantoa mutta syöttötariffit ja muut tuet eivät saa vääristää eri energiantuotantomuotojen välistä kilpailua.
Keskittäminen
Vastustan menossa olevaa keskittämispolitiikkaa, joka vie elämisen edellytykset suuresta osasta maata. Kun työt, koulutuspaikat ja terveydenhoito sekä muutkin palvelut keskitetään suuriin kaupunkeihin, asukkaiden on pakon edessä seurattava perässä. Ongelmia syntyy myös keskuksiin, varsinkin pääkaupunkiseudulle, asuntopulaa, ruuhkia, ylisuuria asumiskustannuksia, valtavia ja yhteiskunnalle kalliita liikenneväylien rakentamisia.
Byrokratiaa karsittava
Paperisota esim. maataloudessa on aivan mahdoton.
Jäsenäänestys

Jäsenäänestys kansanedustajaehdokkaista käytiin juhannusviikolla. Sain jäsenistöltä hyvän tuen (57 ääntä) ja olen näin ollen valittujen (5 ehdokasta) joukossa. Paljon kiitoksia jäsenille luottamuksesta. Työ jatkuu ja lisääntyy.

Tavoitteena on saada Varsinais-Suomen kansanedustajaehdokaslista sellaiseksi, että vaaleissa kokonaistulos on mahdollisimman hyvä. Neljään kansanedustajaan tarvitaan n. 50000 ääntä. Tavoitteen saavuttamiseksi jokaisen ehdokkaan on tuotava tuhatmäärin ääniä yhteiseen pottiin. Uskon, että omalta osaltani täytän tuon vaatimuksen.

Kylän miehet grillaa 5.12.2014 Liedon torilla.

Kunnan talouden sopeuttaminen.

Eräs "Lempi Ivalo" Tienoossa kirjoittaa Liedon säästöistä. Kirjoittaja pelottelee heti ensimmäisessä kappaleessa henkilökunnan lomauttamisilla. Talouden sopeuttamistoimet eli siis säästöt kuitenkin tähtäävät siihen, ettei lomautuksiin jouduttaisi.

Miksi kunnan talous sakkaa? Syitä on monia. Esimerkiksi viime syksynä käyttöönotettu palvelukeskus on aivan uutta toimintaa, jonka pelkät tilavuokrat vuodessa ovat 300000-400000 euroa (veroton neliövuokra on 21€) ja tähän uuden henkilökunnan kustannukset lisäksi. Tänä keväänä aloitettu yhteispäivystys tyksissä aiheuttaa kustannuksia selvästi enemmän kuin aiempi päivystys. Huono laatu rakentamisessa aiheuttaa jatkuvasti suuria korjauskustannuksia esim. kouluissa. Muutenkin näyttää kaikenlainen rakentaminen ylittävän budjettinsa siellä ja täällä, esimerkkinä vaikkapa kevyenliikenteen silta asemalle. Verotulot näyttävät kääntyneen laskuun, samoin valtionosuudet. Viime vuoden tilinpäätös jo meni 1,9 miljoonaa miinukselle. Velkamäärä on pahasti ylittänyt 2000 euron rajan asukasta kohden, lainaa oli vuoden vaihteessa ilman Härkätien velkoja lähemmäs 37 miljoonaa.

Itsenäisyyttä pidetään kunnan strategissa tärkeänä. Jos talouden sopeuttamistoimet eivät onnistu, itsenäisyys on vaarassa. Näillä perusteilla kunnanhallitus asetti miljoonan säästötarpeen tälle vuodelle. Todennäköistä on, ettei tavoitetta saavuteta ja vaikka saavutettaisiinkin niin tämänkin vuoden tilinpäätös tulee menemään ainakin puoli miljoonaa miinukselle. Hyvä esimerkki asian vaikeudesta on kierrätysneuvojan vakanssi, jonka täyttöluvan käsittelyn hallitus siirsi syksyn talousarviokokoukseen. Melkoinen poru tästäkin on noussut vaikka vakanssin täyttämättä jättäminen lomakauden ajaksi luulisi olevan kaikkien etu.

Suuret kiitokset äänestäjillemme kannatuksesta, otamme saamamme tehtävän nöyränä vastaan.

Ehdotuksia tulevalle valtuustolle

 1. On jo aika ottaa uimahalli suunnitteluohjelmaan. Uinti ja esim. vesijumppa sekä vesikävely ovat liikuntamuotoja, joita kaikenikäiset ja -kuntoiset voivat harrastaa. Koululaisten uintiliikunta omassa hallissa on merkittävästi helpompaa järjestää kuin naapurikuntien halleissa. Asukkaat ovat jo pitkään toivoneet omaa uimahallia Lietoon.
 2. Hämeentien (VT 10) liittymäjärjestelyt on vihdoin tehtävä. Jokaiseen liittymään Ravattulasta Raukkalaan ja Raukkalasta Ravattulaan on rakennettava hidastus ja kiihdytys kaistat, jotta liikenne olisi sujuvaa ja turvallista. Edellisessä remontissa jätettiin puolet risteyksistä korjaamatta. Myös Ankalta Yliskulmalle pitää risteysalueita leventää, jotta vasemmalle kääntyvien ohitus onnistuu turvallisesti.
 3. Liedon paikallistiet on saatava kelvolliseen kuntoon. Sujuva sisäinen liikenne takaa tasapuolisen kehityksen kunnan eri kulmilla. Paikallistiet Liedossa ovat olleet jo pitkään kurjassa kunnossa ja päättäjät eivät ole tehneet asialle mitään. Päinvastoin lietolaiset kansanedustajat ovat eduskunnassa äänestäneet vastaan, kun Lietoon on esitetty tienparannusrahoja. Tällaisessa asiassa tarvitaan reipasta kotiinpäin vetoa eikä vetäytymistä ryhmäkurien ja kabinetti sopimusten taakse.
 4. Lieto pärjää parhaiten itsenäisenä kuntana. Jos kaikki Turun seudun kunnat yhdistetään suur-turuksi, niin palvelumonopoli tulee nostamaan palvelujen hintaa ja huonontamaan laatua. Niin kauan kun on kuntien välistä kilpailua, eikä monopolia, jokainen voi valita asuinkuntansa ja sen myötä palvelujentarjoajan. Eihän kukaan ehdota k-kaupan, osuuskaupan, siwan ja lidlin yhdistymistäkään, vaikka kauppa saisi tästä suuret säästöt, koska kilpailun loputtua hinnat varmasti nousisivat. Perussuomalaisten vaalitietokanta: http://vaalit.perussuomalaiset.fi/index.php

Olin 7.-13.10.2012 Amerikassa ulkoministeriön järjestämällä ns. polegaattimatkalla eduskuntapuolueiden valtuuskunnassa tutustumassa YK:n toimintaan New Yorkissa ja vierailimme myös Washingtonissa mm. maailman pankissa sekä valtion virastokeskuksessa.

Valkoinen talo 11.10.2012

» Tutustu ohjeisiin tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme täällä.


Uutiset

Esite (27.03.2015)

26.01.2017  Berner
14.04.2015  Vaalimainos paikallislehdissä
09.04.2015  Lukion paneeli